Installation

Installation

Ravema Service har ett 40-tal servicetekniker, spridda runt om i landet, för att snabbt kunna vara på plats när det gäller installationer, garantiservice och förebyggande underhåll.

Installation

Vi är med från början

Ravema Service har ett 40-tal servicetekniker, spridda runt om i landet, för att snabbt kunna vara på plats när det gäller installationer, garantiservice och förebyggande underhåll.

Vi känner dina maskiner

Våra servicetekniker får löpande utbildning hos våra leverantörer enligt fastlagt schema. Detta gör att vi både känner till de senaste maskinnyheterna samtidigt som vi också tar hand om era befintliga maskiner och installationer av begagnade maskiner.

Vi har helheten

  • Vi transporterar maskinen
  • Vi tar in maskinen och placerar den på anvisad plats
  • Vi installerar maskinen

Kvalitetssäkring

Vi har en komplett lasermätutrustning från Renishaw med möjlighet att mäta positioneringsnoggrannheten i alla axlar, även roterande. Därmed kan vi erbjuda våra Mazak-kunder en unik möjlighet att kvalitetssäkra noggrannheten i sina verktygsmaskiner.
I samband med uppmätningen korrigerar vi eventuell avvikelse.